Về Kootoro


1
2015
Thành lập Kootoro Việt Nam
Launched Kootoro Vietnam & Toro Mobile App

2
2017
Phát triển hệ thống máy bán hàng tự động thanh toán bằng ứng dụng Toro
Develop vending machine system purchased through TORO App

3
2019
Phát triển tính năng thanh toán tiền mặt và dịch vụ nạp tiền vào ứng dụng Toro
Develop cash payment feature / top up E wallets

Tích hợp thanh toán các ví điện tử lớn trên thị trường vào máy Toro
Integrate other E-Wallet payments on Vending Machines

Ra mắt thiết bị tích hợp thanh toán POS ToroG
Introduce all-in-one POS – ToroG

4
2020
Xây dựng các Trung tâm máy bán hàng tự động - Nơi kết nối các nhãn hàng với nhau.
Open Vending machine Hubs for associating Brands.


-asset-1-4x